ďakujeme Vám za podporu

Darujte nám vaše 2% z dane

VENUJTE NÁM 2% ZO SVOJICH DANÍ

Vďaka 2% z Vašich daní sme za posledné roky podporili vzdelávanie detí prostredníctvom podpory vzdelávania, vybudovaním školských tried, zakúpením zariadení potrebných k výučbe krajčírstva, stolárstva. Podporili sme aj zdravotne znevýhodnených zakúpením zdravotníckych pomôcok. Veríme, že vďaka Vám aj naďalej budeme môcť robiť svet krajší a lepší pre tých, ktorí nemali toľko šťastia ako my.

V tomto roku sme sa pre účely vyzbierania 2% z Vašich daní spojili s občianskym združením Slovenská brána. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste svoje 2% z daní poukázali občianskemu združeniu Slovenská brána o.z.

Názov: Slovenská brána o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51841886
Sídlo: Kozárovce 248, 93522

AKO POSTUPOVAŤ?

PRE ZAMESTNANCOV

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa vpisovať). Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

AKO POUKÁZAŤ 3% z Vašej dane?

  1. 3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste pomáhali misiám potvrdenie si vyžiadajte u nás na adrese: info@pallotini.sk
  2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk