ďakujeme Vám za podporu

Ako môžete pomôcť?

Staňte sa dobrovoľníkom
Zdieľajte a šírte informácie o našej činnosti a verejnych zbierkach.
Podporte našu činnosť finančne alebo materiálne:
finančným príspevkom priamo na náš účet prevodom: č.ú.  7194175002/5600 (Prima banka) IBAN: SK3456000000007194175002
darovaním 2 % už zaplatenej dane (resp. 3 % dobrovoľníci).
Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem o činnosť a projekty združenia Amazi.