ďakujeme Vám za podporu

Projekty Madagaskar

VODA PRE BEREVO

Na konci roku 2002 vznikla v Bereve škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva 360 žiakov od materskej školy po 3. triedu. V tomto regióne je veľký problém s vodou. Obyvateľstvo je nútené používať vodu z rieky. Táto situácia zapríčiňuje veľa chorôb ako bilharzióza, týfus, tuberkulóza, bronchitída, malária, atď. Obeťami týchto chorôb sú najčastejšie deti. Sestry misionárky svojimi vlastnými prostriedkami vykopali studňu a postavia vodáreň, aby zlepšili životné podmienky dedinčanov a detí. Aby mohli dostať vodu zo studne až do vodárne je potrebné zakúpiť a nainštalovať solárne generátory a čerpadlo.
Ako môžeš prispieť? Zaslaním ľubovoľného príspevku na účet : SK3456000000007194175002

KURZ RYBOLOVU

Projekt spočíva v zabezpečení vzdelania pre mladých ľudí z Tamatave a v následnom zakúpení materiálu nevyhnutného k rybolovu. Po absolvovaní kurzu budú pre mladých rybárov zakúpené tradičné drevené lode – pirogy, rybárske siete, záchranné vesty, olovnice, drevené veslá a laná. Kurz zahŕňa v sebe aj prax v lovení rýb na mori. Ako môžeš prispieť? Zaslaním ľubovoľného príspevku na účet číslo: SK3456000000007194175002

Výstavba a zariadenie tried Madagaskar

Na červenom ostrove pomáhame núdznym vďaka spolupráci s kongregáciou oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie. Projekty realizované na tomto mieste sú zamerané na vzdelávanie detí a mládeže. Okrem iného sme sa zapojili aj do výstavby vodovodu v Bereve. Projekt bol podporený zakúpením solárneho čerpadla. V súčasnosti realizujeme projekt výstavby a zariadenie tried v Befasy.  . Ako môžeš prispieť? Zaslaním ľubovoľného príspevku na účet číslo: SK3456000000007194175002
Zo srdca ďakujeme za vašu podporu.