ďakujeme Vám za podporu

Projekty Madagaskar

VODA PRE BEREVO

Na konci roku 2002 vznikla v Bereve škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva 360 žiakov od materskej školy po 3. triedu. V tomto regióne je veľký problém s vodou. Obyvateľstvo je nútené používať vodu z rieky. Táto situácia zapríčiňuje veľa chorôb ako bilharzióza, týfus, tuberkulóza, bronchitída, malária, atď. Obeťami týchto chorôb sú najčastejšie deti. Sestry misionárky svojimi vlastnými prostriedkami vykopali studňu a postavia vodáreň, aby zlepšili životné podmienky dedinčanov a detí. Aby mohli dostať vodu zo studne až do vodárne je potrebné zakúpiť a nainštalovať solárne generátory a čerpadlo.

Ako môžeš prispieť?
Zaslaním ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo: SK65 5600 0000 0071 9417 9003

KURZ RYBOLOVU 

Projekt spočíva v zabezpečení vzdelania pre mladých ľudí z Tamatave a v následnom zakúpení materiálu nevyhnutného k rybolovu. Po absolvovaní kurzu budú pre mladých rybárov zakúpené tradičné drevené lode – pirogy, rybárske siete, záchranné vesty, olovnice, drevené veslá a laná. Kurz zahŕňa v sebe aj prax v lovení rýb na mori. 

Ako môžeš prispieť?
Zaslaním ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo: SK65 5600 0000 0071 9417 9003