ďakujeme Vám za podporu

VEREJNÁ ZBIERKA

Oznam o ukončení verejnej zbierky! Dňa 31.10. 2016 bola ukončená verejná zbierka s názvom „Spolu pre Afriku“, ktorú občianske združenie Amazi realizovalo na celom území Slovenskej republiky od 1. januára 2015 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.10.2014, číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2014/025898. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.
VEREJNÁ ZBIERKA „SPOLU PRE AFRIKU“                                                                          

Občianske združenie Amazi oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o zapísaní zbierky do registra zbierok vyhlasuje verejnú zbierku pod názvom SPOLU PRE AFRIKU. Zbierka sa koná  na celom území Slovenskej republiky. Zbierka sa vykonáva zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov. Výťažok zbierky bude použitý na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci pre krajiny tretieho sveta Rwanda, Madagaskar, Pobrežie Slonoviny.
Cieľom zbierky „Spolu pre Afriku“ je podpora sociálnych a humanitárnych projektov v troch afrických krajinách Rwanda, Pobrežie Slonoviny a Madagaskar. Občianske združenie Amazi, ktoré zbierku organizuje rozdelí výťažok zbierky pre konkrétne sociálne projekty realizované v týchto štátoch. Jednou z podporovaných oblastí budú potraviny pre deti, ktoré sa liečia v zdravotných strediskách vedených misionármi. My, obyvatelia civilizovaného sveta nemôžeme ľahostajne prechádzať okolo detí, ktoré trpia hladom. Môžeme povedať, že aj u nás v bohatej Európe existujú deti, ktoré potrebujú pomoc. Prečo teda pomáhať Afrike? Odpoveď je jednoduchá. Životný štandard u nás je neporovnateľne vyšší ako ten v afrických krajinách. Hlad v Afrike je niečo úplne iné ako hlad u nás. Stáva sa, že deti nejedia aj niekoľko dní, ak majú šťastie a niekto sa o ne zaujíma skončia v zdravotných strediskách. A ak nie…?! Ľahko sa nakazia nejakou chorobou, ktorej vyčerpaný organizmus nedokáže odolať a zomierajú. Už za 20 euro je možné v Rwande kúpiť 45 kg fazule, ktorá je v tejto krajine základnou potravinou a takéto množstvo vystačí pre jednu rodinu na mesiac. Často medzi najviac ohrozenými deťmi sú tie, ktoré sú nakazené vírusom HIV. Takéto deti potrebujú špeciálnu starostlivosť a opateru. V Rwande vedú pallotinske komunity niekoľko zdravotných stredísk, kde okrem iného sa venujú aj opatere novorodencov s týmto vírusom. V zdravotných strediskách Masaka a Gikondo majú v opatere 120 detí, ktoré sú nositeľom tohto smrteľného vírusu. Okrem liekov ktoré im podávajú, je potrebné, aby mali aj dostatočnú výživu, čo si vyžaduje dodatočné finančné prostriedky. Sestra Marta, ktorá je ekonómkou hovorí, že mesačne musia kúpiť 90 kg sušeného mlieka, 100 kg výživnej zmesi z kukurici, sóji a sorga, 100 kg cukru, 50 litrov oleja a 100 kg ryže. Mesačne sestričky potrebujú zhruba 500 euro na to, aby mohli týmto deťom zabezpečiť stravu. Misijný sekretariát si váži iniciatívu Občianskeho združenia Amazi, ktoré formou verenej zbierky podporí sociálne projekty v Afrike. Za každú formu podpory misií vyjadrujeme vďaku.