ďakujeme Vám za podporu

Záverečná správa

Záverečná správa zbierky „Spolu pre Afriku“ 000-2014-025898

Účet verejnej zbierky číslo 7194179003/5600 bol uzavretý. Verejná zbierka Spolu pre Afriku dosiahla hrubý výnos 70 914,43€. Náklady zbierky predstavovali 12,03% a teda čiastku 8533,43€. Zo zbierky bolo podporených 7 projektov sumou 62381€.