ďakujeme Vám za podporu

O nás

Poslaním združenia Amazi je realizácia a podpora rozvojových projektov, činnosť zameraná na plnenie úloh sociálneho a humanitárneho charakteru na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Združenie vyvíja činnosť smerujúcu k podpore a realizácii misijných a humanitárnych projektov prevažne na Africkom kontinente. Pojem „Amazi“ je skratkou „motta“, ktoré vystihuje činnosť združenia: „adresná misijná angažovanosť zdrojom istoty“.

Adresná
Misijná
Angažovanosť
Zdrojom
Istoty

Pomoc občianskeho združenia Amazi je adresná, priamo určená konkrétnym ľuďom v misijných krajinách. Jej cieľom je prinavrátenie istôt ľuďom, žijúcich v náročných podmienkach v chudobných prevažne afrických krajinách.

Pojem Amazi sa používa aj v jazyku kyniarwanda a znamená „voda“. Názov združenia svojim spôsobom vyjadruje to najdôležitejšie, čo v prevažnej väčšine afrických domácností chýba. Voda je nevyhnutná k životu vo všeobecnom zmysle a práve preto tento pojem vo svojom symbolickom ponímaní vyjadruje poslane združenia. Občianske združenie Amazi úzko spolupracuje a podporuje projekty Misijného sekretariátu – pallotínov.