ďakujeme Vám za podporu

O nás


Poslaním združenia Amazi je realizácia a podpora rozvojových projektov, činnosť zameraná na plnenie úloh sociálneho a humanitárneho charakteru na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Združenie vyvíja činnosť smerujúcu k podpore a realizácii misijných a humanitárnych projektov prevažne na Africkom kontinente. Pojem „Amazi“ je skratkou „motta“, ktoré bude vystihovať činnosť združenia: „adresná misijná angažovanosť zdrojom istoty“.

Adresná
Misijná
Angažovanosť
Zdrojom
Istoty

Združenie podporuje konkrétnych ľudí v misijných krajinách a táto pomoc má byť prinavrátením istoty, do života obyvateľov krajín tretieho sveta. Tak ako to hovorí heslo, ktoré je vytvorené z písmen Amazi.

Zároveň slovo Amazi používa aj jazyk kyniarwanda čo znamená „voda“. A teda svojim spôsobom symbolicky vyjadruje to najdôležitejšie, čo v prevažnej väčšine afrických domácností chýba a voda je aj nevyhnutná k životu vo všeobecnom zmysle, preto tento pojem vo svojom symbolickom ponímaní vyjadruje poslane združenia, ktoré chce cez angažovanosť v misijných krajinách, adresne zaisťovať istotu a integritu ľudom skúšaným najme chudobou a sociálnymi problémami.