ďakujeme Vám za podporu

Burkina Faso

Podporte vrt studne v dedine Kenfange, Burkina Faso.

Cieľom projektu je vyvŕtať studňu pre komunitu sv. Štefana v dedine Kenfange a pozdvihnúť tak zdravotnú a životnú úroveň. V dedine žije 168 rodín. Väčšinou ide o viacpočetné rodiny. V dedine nie je elektrina ani voda. Obyvatelia musia chodiť po vodu dva kilometre. 
Aktuálny projekt zahŕňa vrt studne a mechanické, ručné čerpadlo. V budúcnosti môžeme nainštalovať solárne panely a elektrické čerpadlo, čo si vyžaduje ďalšie investície. Vidíme to ako víziu projektu v ďalšej fáze. Viac o projekte.

Pomoc pre utečencov v Burkina Faso

Burkina Faso patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta, poznačené nielen materiálnou chudobou, ale tiež teroristickými útokmi. V dôsledku strachu o život muselo viac ako 1 milión ľudí opustiť svoje domovy. Na území pallotínskej farnosti v Ouagadougou bol zriadený utečenecký tábor, v ktorom je viac ako 600 utečencov: z toho 117 detí je vo veku do 5 rokov. Pallotíni sa v rámci svojich možností snažia pomáhať najmä poskytovaním potravín, prísunom vody, liekov, hygienických či dezinfekčných prostriedkov. Aj napriek podpore misionárov je v tábore hlad. Utečenci sa snažia pracovať, aby zarobili čo i len malé zrnko na svoju obživu. Deň bez práce sa pre nich stáva dňom bez jedla. 

Utečenecký tábor v Burkina Faso môžete podporiť príspevkom na účet: SK3456000000007194175002 s uvedením hesla: utečenci