ďakujeme Vám za podporu

Rwanda

V srdci Afriky pomáhame obrábať pôdu a stavať mlyny

V srdci Afriky, v lokalitách Gikongoro, Mbuga a Bishyiga, budujeme tri mlyny. Projekt spočíva vo výstavbe mlynov, v zakúpení a inštalácií strojov na spracovávanie obilia. V rámci projektu budú vybudované aj zavlažovacie systémy a zriadená kompostáreň. Pridanou hodnotou projektu budú vytvorené pracovné miesta tak pri spracovávaní obilia, balení, či predaji na miestnom trhu. Popri samotnej udržateľnosti projektu, je významným aspektom sociálny charakter v podobe pravidelného prísunu múky pre najchudobnejšie rodiny v regióne.
V budúcnosti sa plánuje projekt rozšíriť o chov domácich zvierat ako kravy, sliepky či ošípané. V prípade úspešnosti pilotného projektu, plánujeme rozšíriť výstavbu mlynov o ďalšie lokality.
Cieľová suma: 18 762 €.
Projekt môžete podporiť zaslaním príspevku na účet číslo: SK3456000000007194175002