ďakujeme Vám za podporu

Topánky pre deti

Pomôžte nám zabezpečiť topánky pre detí v indiánskej komunite.  
Projekt môžete podporiť prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/9392