ďakujeme Vám za podporu

VENUJTE NÁM 2% ZO SVOJICH DANÍ


Vďaka 2% z Vašich daní sme za posledné roky podporili vzdelávanie detí vybudovaním školských tried, vybavením odborných tried (krajčírska, stolárska a zváračská dieľna…), zabezpečením vody pre školu, zakúpením školských pomôcok a uniforiem. Veríme, že vďaka Vám aj naďalej budeme robiť svet krajší a lepší pre tých, ktorí nemali toľko šťastia ako my. 

Názov: Amazi o.z. 
Sídlo: Sološnická 20, 841 04 Bratislava 
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42360986

 

AKO POSTUPOVAŤ?
Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. A vystavenie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (dá sa vpisovať). Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… suma, ktorú ste nám zaslali nebude zverejnená).
Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

AKO POUKÁZAŤ 3% z Vašej dane?
3% z Vašej zaplatenej dane, môžete poukázať ak ste v roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie od našej organizácii si môžete vyžiadať emailom: info@amazi.sk
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk

Amazi o.z.
Sološnická 20
841 04 Bratislava
info@amazi.sk
tel. 0915 641 387
IČO: 42360986
DIČ: 2024087142
IBAN: SK3456000000007194175002
SWIFT Code: KOMASK2X 

2 pecenta pre Amazi