ďakujeme Vám za podporu

Voda – dar pre Afriku

Podporte vrt studne v dedine Kenfange, Burkina Faso. 

Ciele projektu – zabezpečenie vody, vrt studne v dedine Kenfange, Ouagadougou, Burkina Faso
Darujte vodu – darujte šancu na život, zdravie, prácu a rozvoj.

Studňa v dedine Kenfange

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu cieľovej komunity prostredníctvom dostupnosti pitnej vody. Tým sa následne zlepšia životné podmienky miestneho obyvateľstva. „Kto má vodu, má život,“ povedal kardinál Philippe Ouédraogo.

Zároveň do plánu pastoračnej a sanitárnej činnosti vo farnosti zaradíme aj školenia pre miestne obyvateľstvo ohľadom hygieny.

Ďalšie iniciatívy budú závisieť od množstva vody. Mohli by sa naprojektovať výstavby nádrží, ktoré by zavlažovali časť poľnohospodárskej pôdy. Všetko závisí od úspešnosti tohto projektu (budovania studne) a dostatku vody. V budúcnosti je možné nainštalovať solárne panely a elektrické čerpadlo.