ďakujeme Vám za podporu

Voda – dar pre Burkina Faso

Ciele projektu – zabezpečenie vody, vrt studne v dedine Kenfange, Ouagadougou, Burkina Faso
Darujte vodu – darujte šancu na život, zdravie, prácu a rozvoj.