ďakujeme Vám za podporu

Poštové známky pre misie

Každá kvapka sa počíta. Síce sú to len kvapôčky pomoci, ale aj pohár sa jedného dňa naplní. Výťažok z predaja známok pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú.

Zbierkou použitých poštových známok podporujeme naše projekty. Použité poštové známky nám môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Amazi
Sološnická 20
841 04 Bratislava

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem o činnosť a projekty združenia Amazi.