ďakujeme Vám za podporu

Projekty Madagaskar

VODA PRE BEREVO

Na konci roku 2002 vznikla v Bereve škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva 360 žiakov od materskej školy po 3. triedu. V tomto regióne je veľký problém s vodou. Obyvateľstvo je nútené používať vodu z rieky. Táto situácia zapríčiňuje veľa chorôb ako bilharzióza, týfus, tuberkulóza, bronchitída, malária, atď.
Obeťami týchto chorôb sú najčastejšie deti. Sestry misionárky z vlastných zdrojov vykopali studňu a postavili vodáreň, aby zlepšili životné podmienky dedinčanov a detí. Občianske združenie Amazi zakúpilo solárne generátory a čerpadlo, vďaka ktorému je možné vodu čerpať zo studne.

KURZ RYBOLOVU 

Projekt spočíva v zabezpečení vzdelania pre mladých ľudí z Tamatave a v následnom zakúpení materiálu nevyhnutného k rybolovu. Po absolvovaní kurzu boli pre mladých rybárov zakúpené tradičné drevené lode – pirogy, rybárske siete, záchranné vesty, olovnice, drevené veslá a laná. Kurz zahŕňa aj prax v lovení rýb na mori.