ďakujeme Vám za podporu

Do školy

Vo farnosti Rwankuba podporujeme dve základné školy a to Mbogo a Huro. Vo farnosti Jali jednu základnú školu s materskou školou a vo farnosti Masaka jednu základnú školu. Všetky tieto školy navštevujú deti zo sociálne slabého prostredia, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť zakúpiť im pomôcky a vybavenie do školy. Sumou 1500€, 1500€ a 3210 z 2% Vašej dane sme podporili 200 najnúdznejších detí z týchto škôl. Na začiatku školského roku každé dieťa dostalo školské pomôcky, uniformu, pulóver, úbor na cvičenie, topánky. Okrem materiálnej pomoci sme týmto deťom zaplatili školské poplatky na jeden rok. 

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem o činnosť a projekty združenia Amazi.