ďakujeme Vám za podporu

Školské pomôcky pre deti z Papuánovej Novej Guinei

Pallotínska farnosť sv. Terezy v Biem na Papuánovej Novej Guinei sa rozkladá na území takmer 250km2 na 8 ostrovoch. „Na každom ostrove sme vybudovali misijnú stanicu, kostol a základnú školu. Na niektorých ostrovoch máme aj zdravotné stredisko. Deti, ktoré prichádzajú do škôl pochádzajú z veľmi jednoduchých pomerov a veľmi často im chýbajú školské pomôcky,“ hovorí pallotínsky misionár páter Dárius.
Projekt Školské pomôcky pre deti z Biem sme podporili sumou 4158,84€, za ktoré sme zakúpili školské uniformy, zošity, perá a školské tašky.
Vďaka Vašim 2% dnes papuánske deti chodia do školy s radosťou.

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem o činnosť a projekty združenia Amazi.