ďakujeme Vám za podporu

Voda pre školu v Befasy

Oblasť Befasy sa nachádza v regióne, ktorý je často izolovaný od okolitého sveta najmä počas obdobia dažďov je takmer nemožné sa sem dostať. Miestne obyvateľstvo sa živí výlučne z obrábania pôdy, pestovania arašidov a chovu zebu.
Zakúpením solárneho čerpadla pre misiu v Befasy na Madagaskare, sme zabezpečili vodu pre základnú školu, ktorú navštevuje 600 detí. Vďaka výkonnosti čerpadla následne mohla byť pitná voda sprístupnená aj miestnemu obyvateľstvu. Tento zdroj vody nielen že zlepšil hygienické podmienky, ale čo je ešte dôležitejšie, podarilo sa znížiť aj počet ochorení v dôsledku používania závadnej vody.
Vďaka 1700€ vyzbieraných z 2% deti z Befasy a ich príbuzní sa už nemusia obávať chorôb, ktorých zdrojom bola závadná voda.

Ďakujeme za Vašu dôveru a záujem o činnosť a projekty združenia Amazi.